Agentura SUPERTETA se zabývá hlídáním dětí v rodinách v Brně a okolí a nabízí široký sortiment dalších služeb.

Rádi bychom Vám nabídli službu péče o Vaši ratolest s osobním přístupem, s přijetím plné zodpovědnosti, na bázi perfektní organizace, za přijatelnou cenu.

> pracujeme profesionálně a zároveň lidsky
> s našimi pečovatelkami jste bez obav a Vaše dítě dostane něco navíc
> nabízíme široký sortiment služeb pro Vaše děti a plníme Vaše přání
> působíme v regionu Brna a okolí

Naše pečovatelky, pečovatelé: výhodou pro Vaše dítě je zaměření převážné většiny pečovatelek na učitelství prvního stupně základních škol. Vybíráme pracovníky s nadšením pro činnosti s dětmi. Splňují náročná kritéria výběrového řízení.
Každý zaměstnanec splňuje nejméně požadavek:

> bezúhonnosti
> absolvování zdravotnického kurzu první pomoci zaměřeného na děti
> potvrzení všeobecným lékařem o výborném zdravotním stavu
> dřívějších zkušeností s péčí o děti
> prohlášení o tom, že pečovatelka netrpí závislostí na drogách, a to ani legálních
Mgr. Marek Trávníček
Jsem učitelem na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, katedře tělesné výchovy.
Tři roky jsou působil na prvním stupni základní školy a získal tak cenné zkušenosti pro další práci. Nyní bych rád skrze pečovatelky či pečovatele předal něco ze svých vědomostí a obohatil tak vývoj Vašeho dítěte.
Ing. Pavlína Trávníčková
Jsem organizačním článkem této agentury, mám zkušenosti s vedením ekonomického oddělení menší společnosti, jsem však také maminkou čtyřletého syna. Ráda bych Vám nabídla službu péče o Vaše dítě či děti osobou kvalitně připravenou a co možná nejlépe splňující Vaše očekávání při bezchybně zvládnuté organizaci.
Zodpovědná osoba: Ing. Pavlína Trávníčková, IČ 86871838
K Babě 5, 621 00 Brno-Medlánky, zapsána v živnostenském rejstříku ŽÚ města Brna pod ev. číslem 370200-825540493
superteta.cz - hlídání dětí, profesionální přístup